Viện triển lãm Thổ Ngân
Phòng triển lãm Lịch sử của Ngân hàng Thổ Địa

Phòng triển lãm Lịch sử của Ngân hàng Thổ Địa

Viện bảo tàng này là trưng bày kiến trúc ngân hàng sau thời kỳ Nhật thống trị , trong đó đặc biệt nhất ...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Phòng triển lãm Tuyin
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường trực
Phòng phục hồi Văn vật Di tích

Phòng phục hồi Văn vật Di tích

Ngân hàng Khuyến Nghiệp chi nhánh Đài Bắc thời Nhật thống trị, được xác định là di tích của Đài Bắc, t&...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Phòng triển lãm Tuyin
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường trực
Sử thi của sinh mạng cùng với sự tiến hóa của điệu múa

Sử thi của sinh mạng cùng với sự tiến hóa của điệu múa

Nội dung của triển lãm này bao gồm các văn vật của “thời cổ sinh đại “, “thời trung sinh đại”, “ thời t&aci...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Phòng triển lãm Tuyin
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường trực
Total:3Current page:1/1