Triển lãm Hồi ức
Khu triển lãm ngoài trời

Khu triển lãm ngoài trời

Từ cổng trước đường Quán Tiền (Guanqian) bước vào công viên Hoà Bình 228, có thể thấy được từ cổng chính...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Toà Viện chính
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường trực
[微型展]藥材中的生物學(二)─路邊小草篇

[微型展]藥材中的生物學(二)─路邊小草篇

藥材(Crude drug)指的是自然界中的植物、動物或礦物的整體或部分,因為含有特定化學成分,得以用來治療人類的疾病。由漢藥的發展過程中,可以看到人們不斷地由環境中收集藥材,並加以研究與利用,其中不乏以植物為原始材料的藥材。本展精選8種生活周遭可作為藥材的臺灣原生植物,包括具有清熱利尿效用的車前草、清火明目的夏枯...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Khuôn viên Nam Môn
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm đặc biệt
Total:7Current page:2/2