Khuôn viên Bộ đường sắt
鐵道文化常設展

鐵道文化常設展

【109年4月28日起試營運期間,採預約報名參觀,報名方式及活動詳細資訊請參考-認識北門館活動頁】 火車的出現改變了世界,為了追求速度提升,導入許多劃時代的科技。臺灣自清代劉銘傳開鑿鐵路至今,已有百餘年的鐵道歷史,不僅改變我們的生活,也成為這座島民共享的鐵支路回憶。「鐵道文化常設展」將以「咱的鐵支路」、「火車...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Gian hàng Beimen
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường trực
Total:1Current page:1/1