RSS là gì?

RSS cung cấp cho các nhà xuất bản nội dung một cách thuận tiện để phổ biến thông tin theo một định dạng chuẩn. Định dạng tệp XML được chuẩn hóa có thể được xem qua nhiều chương trình khác nhau (chẳng hạn như Outlook) bằng cách đăng thông tin chỉ một lần. Một ví dụ phổ biến về nội dung RSS là các nguồn thông tin như các tiêu đề tin tức được cập nhật thường xuyên.

Vẻ đẹp của RSS là nó tập hợp tất cả mọi thứ từ nhiều nguồn web. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được thông tin mới nhất về các chủ đề quan tâm mà không cần truy cập các trang web riêng biệt. Với sự giúp đỡ của RSS, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt nội dung, và sau đó nhấp vào liên kết để quyết định những bài viết bạn muốn đọc.

Nội dung RSS thường dựa trên văn bản và các nhà xuất bản bao gồm nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu là các phương tiện truyền thông hoặc blog cá nhân (còn gọi là blog). Bạn có thể nghĩ về một blog như một tạp chí trực tuyến. Khi sự phổ biến của RSS đã tăng lên, các loại nội dung mới hơn đã xuất hiện, bao gồm nội dung đa phương tiện. Chia sẻ loại nội dung này được gọi là blogcast hoặc podcasting. Ví dụ, một số cơ quan truyền thông cung cấp phiên bản ngữ âm của câu chuyện tin tức cá nhân của họ.

Cơ chế phân phối nội dung RSS được gọi là "Nguồn cấp dữ liệu RSS". Hàng triệu nguồn cấp dữ liệu RSS bao gồm các tiêu đề hoặc tóm tắt ngắn gọn nội dung và cung cấp liên kết đến nguồn gốc. Tuy nhiên, bản tóm tắt cũng có thể chứa nội dung hoàn chỉnh, cũng như hầu hết các loại tệp đính kèm. Bí danh cho nguồn cấp dữ liệu RSS bao gồm các nguồn cấp dữ liệu Web, nguồn cấp dữ liệu XML, nguồn cấp dữ liệu RSS, nội dung được cung cấp và hơn thế nữa.

Hầu hết mọi người sử dụng một số chương trình phần mềm phía máy khách để đọc nguồn cấp dữ liệu RSS. Các chương trình này được gọi là RSS aggregators hoặc RSS readers. Outlook bao gồm chức năng RSS Aggregator.