Skip to main content

Biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 của Viện Bảo Tàng Quốc Lập Đài Loan

  • Date:2020-03-29

1. Trước khi vào Viện Bảo Tàng xin phối hợp đo nhiệt độ cơ thể, quá 37.5℃ không được vào thăm quan.
2. Ở cửa vào có cung cấp cồn sát trùng , sau khi sử dụng mới vào Viện Bảo Tàng, cả quá trình thăm quan phải đeo khẩu trang.
3. Hoàn thành thủ tục đăng ký tại quầy bán vé bao gồm Họ tên, phương thức liên lạc, thời gian ra vào  Viện Bảo Tàng, lịch sử du lịch...
4. Phối hợp thăm quan ra vào Viện Bảo Tàng theo tuyến đường  quy định.
5. Nếu có hiện tượng sốt, ho... chủ động thông báo, nhân viên phục vụ sẽ giúp bạn gọi điện cho đường dây phòng dịch 1922 hoặc 0800-001922.

Xin lỗi đã làm phiền quý khách
Viện Bảo Tàng Quốc Lập Đài Loan kính báo.