Skip to main content

Viện triển lãm Thổ Ngân toạ lạc vị trí đối diện xéo và cách với Bảo tàng Đài Loan 75 mét

Địa chỉ: Số 25, đường Tương Dương, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc.

Số điện thoại: (886)2- 2314-2699