Skip to main content

Cửa vào Khuôn viên Nam Môn nằm trên đường NanChang (Nam Xương), đối diện với công ty Rượu Thuốc Đài Loan.

Địa chỉ: Số 1, đoạn 1, đường Nam Xương, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc.

Số điện thoại: (886)2- 2397-3666

Tàu điện ngầm MRT

Đi tàu điện ngầm tuyến Tamsui (Đạm Thuỷ ), đến trạm “ National Chiang Kai-shek Memorial Hall Station” (Trung Chính Kỷ Niệm Đường) và ra từ cửa số 1, số 2 hoặc số 7, sau đó đi bộ khoảng 6 phút là đến.


Xe buýt

Đón xe số 5, 204, 227, 235, 241, 295, 630, 662, 663, đến trạm “CaiZhengDaLou” (Toà lầu Tài Chính) xuống xe.

Chi tiết lượt xe truy cập : (giống toà Viện chính )


 Xuất phát từ Viện Bảo tàng Đài Loan( Viện chính)

Đi tàu điện ngầm hoặc đi bộ dọc theo đường Công Viên, đi khoảng 1,5 Km. Đi qua vòng xoay quẹo trái đến đường Nam Xương, đi thêm 100m nữa là đến.