Skip to main content

Tham quan theo nhóm 

Tập thể muốn tham quan theo nhóm, xin vui lòng hẹn lịch trước ngày tham quan 3 ngày. Muốn đăng ký Thuyết minh hướng dẫn, cần đặt trước7 ngày. (ví dụ: Nếu ngày tham quan là ngày 7 tháng 7, thì ngày 1 tháng 7 phải đăng ký ).

Đặt lịch online : https://event.culture.tw/NTM/portal/Tour/J5401MAction?changePage=0&TourType=01 

 

 

Dịch vụ Người Khuyết tật

Bên trong Viện triển lãm có trang bị thang máy và có nhà vệ sinh chuyên dành riêng cho người khuyết tật.

Người khuyết tật có thể dùng giấy chứng nhận để vào cổng miễn phí.Quầy hàng lưu niệm

Tầng 1 và tầng hai có thiết lập quầy hàng lưu niệm, cung cấp nhiều món quà lưu niệm đẹp tinh tế cho khách tham quan lựa chọn.Khoá học phục vụ công cộng

Tạo cơ hội cho học sinh Trung học đến học tập cách phục vụ cộng đồng như: Vào giờ mở cửa của Viện, học viên có thể đến giúp tư vấn hướng dẫn quan khách cách mua vé vào sảnh tham quan, duy trì trật tự của khu triển lãm, hỗ trợ các hoạt động giáo dục và các dịch vụ khác. Nếu muốn báo danh tham gia, xin vui lòng lên mạng đăng ký trước một tuần.

Đặt lịch online : https://event.culture.tw/NTM/portal/ArtistSpace/R0502MAction?spaceId=5A004