Skip to main content

Bọ Sừng Chữ Y (Allomyrina dichotomus)

Bọ Sừng Chữ Y (Allomyrina dichotomus)

Allomyrina dichotomus
Rhinoceros Beetle  

Côn trùng (Rhinoceros Beetle) thuộc một loại bướm. Đầu con đực với một cặp sừng , trên phía trước ngực nhô ra hình vòm , đoạn đầu của sừng hình cắt đôi và hình dáng to . Con cái tựa như bọ cánh cứng lớn không có sừng,.  

Thường trú ở khu rừng lá rộng, ấu trùng sống trong đất mùn hoặc gỗ mục. Côn trùng trưởng thành ăn trái cây thối và sáp, tụ nơi có ánh sáng . Chúng xuất hiện vào mùa hè và mùa thu, ở Đài Loan côn trùng thông thường xuất hiện vào ban đêm, thường có thể tìm thấy ở các khu vực miền núi .

Rhinoceros Beetle là một côn trùng có quá trình diễn biến toàn vẹn, trong quá trình sinh trưởng đến trưởng thành qua bốn giai đoạn: trứng- ấu trùng- nhộng. Vào tháng 8- 9 hàng năm, những con cái đẻ trứng và trong hai tuần sẽ được nở thành ấu trùng trong đống lá rụng, sau khi sinh 10 tháng tuổi sẽ bốc vỏ và trưởng thành côn trùng lớn trong những tháng 1-2, và sẽ chết vào mùa đông năm sau trong giai đoạn hóa vũ .