Skip to main content

Rái Cá (Chinese River Otter)

Rái Cá (Chinese River Otter)

Lutra lutra chinensis Linnaeus, 1758
Chinese River Otter

Rái cá(Chinese River Otter) là loài động vật thuỷ sinh có kích cỡ vừa và màng chân giữa các ngón, thích hợp cho việc bơi lội, thân hình có bộ lông dài và mềm mại có chức năng chống lạnh và chống nước. Môi trường sống ở những vùng nước đòi hỏi chúng phải bơi lội, lặn van mũi và tai tự đóng khi bơi. Chúng làm tổ trong bờ sông, thuỷ sản là đồ mồi cho chúng. 

Vì rái cá rất nhạy cảm với những thay đổi môi trường, ở hòn đảo Đài Loan đã gần như biến mất. Các mẫu rái cá trong bảo tàng của chúng tôi chỉ là bằng chứng về sự tồn tại của chúng. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ làm thế nào để thông qua ý chí quyết tâm để có thể lưu giữ được những thế hệ sau cho tài nguyên thiên nhiên được bảo tồn bền vững .