Toà Viện chính
Khu triển lãm ngoài trời

Khu triển lãm ngoài trời

Từ cổng trước đường Quán Tiền (Guanqian) bước vào công viên Hoà Bình 228, có thể thấy được từ cổng chính...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Toà Viện chính
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường trực
《夢幻古圖-康熙臺灣輿圖總動員》特展

《夢幻古圖-康熙臺灣輿圖總動員》特展

你不能不知道的《康熙臺灣輿圖》 繪製於17、18世紀之交的《康熙臺灣輿圖》是現存最早的單幅彩繪卷軸臺灣全圖,亦是清代臺灣古地圖中流傳最廣的一幅圖。全圖以中國傳統山水技法繪製,內容以寫實手法描繪出17、18世紀臺灣西部的山川地形、行政兵備部署、道路與城鄉生活等景觀,兼具地理圖、軍備圖、風俗圖的特色,可說是清初臺...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Toà Viện chính
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm đặc biệt
Total:2Current page:1/1