Toà Viện chính
Khu triển lãm ngoài trời

Khu triển lãm ngoài trời

Từ cổng trước đường Quán Tiền (Guanqian) bước vào công viên Hoà Bình 228, có thể thấy được từ cổng chính hai bên phía đông tây là khu triển lãm ngoại viện. Khu này giáp bên cạnh đường Qu&...

  • Thời gian triển lãm:2017/11/08
  • Nơi triển lãm:Viện chính
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường kỳ
Khám phá Đài Loan: Tái khám phá kỷ nguyên lịch sử tự nhiên và tự nhiên của Đài Loan

Khám phá Đài Loan: Tái khám phá kỷ nguyên lịch sử tự nhiên và tự nhiên của Đài Loan

  • Thời gian triển lãm:2017/11/21
  • Nơi triển lãm:Viện chính
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường kỳ
目前總筆數:2目前所在頁數:1/1