Viện triển lãm Thổ Ngân
Phòng triển lãm Lịch sử của Ngân hàng Thổ Địa

Phòng triển lãm Lịch sử của Ngân hàng Thổ Địa

Viện bảo tàng này là trưng bày kiến trúc ngân hàng sau thời kỳ Nhật thống trị , trong đó đặc biệt nhất là triển lãm không gian của kho bạc . Kho bạc là nơi chứa giữ và phân loại chứng khoán, tiền tệ...

  • Thời gian triển lãm:2017/11/08
  • Nơi triển lãm:Phân viện Triển lãm Thổ Ngân
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường kỳ
Phòng phục hồi Văn vật Di tích

Phòng phục hồi Văn vật Di tích

Ngân hàng Khuyến Nghiệp chi nhánh Đài Bắc thời Nhật thống trị, được xác định là di tích của Đài Bắc, tòa nhà kiến trúc di tích này đã hiển thị sự phát triển lịch sử dựa theo kết cấu lưu thôn...

  • Thời gian triển lãm:2017/11/08
  • Nơi triển lãm:Phân viện Triển lãm Thổ Ngân
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường kỳ
Sử thi của sinh mạng cùng với sự tiến hóa của điệu múa

Sử thi của sinh mạng cùng với sự tiến hóa của điệu múa

Nội dung của triển lãm này bao gồm các văn vật của “thời cổ sinh đại “, “thời trung sinh đại”, “ thời tân sinh đại “, có thể xuyên qua không gian thời gian lịch sử để thấy được tia ánh sáng của cổ sinh vật toàn cầu, dưới đây là sự giới thiệu về đơn vị liên quan của triển lãm : Thời đại Cổ sinh: ...

  • Thời gian triển lãm:2017/11/08
  • Nơi triển lãm:Phân viện Triển lãm Thổ Ngân
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường kỳ
目前總筆數:3目前所在頁數:1/1