Khuôn viên Nam Môn
Bách luyện hương khí: Khu bảo tàng công viên Nam Môn Đài Bắc được trưng

Bách luyện hương khí: Khu bảo tàng công viên Nam Môn Đài Bắc được trưng

Khu bảo tàng công viên Nam Môn là viện bảo tàng được tái sử dụng bởi kiến trúc công di sản văn ho&a...

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Khuôn viên Nam Môn
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm thường trực
[微型展]古老的拆夥事件

[微型展]古老的拆夥事件

隨著分子工具的出現,揭露出過去被稱做「雙子葉植物」的被子植物族類其實暗藏一批古老分支,它們被植物學家稱做「被子植物基群」,或簡稱基群。究竟在臺灣能見到這批古老分支的哪些後裔呢?一塊兒來次簡單的巡禮吧!

  • Thời gian triển lãm:
  • Nơi triển lãm:Khuôn viên Nam Môn
  • Loại hình triển lãm:Triển lãm đặc biệt
Total:2Current page:1/1