Skip to main content

Tấm gỗ điêu khắc tượng người mũ cao của dân tộc Kavalan

Tấm gỗ điêu khắc tượng người mũ cao của dân tộc Kavalan

Dài 59cm × Ngang 18cm

Thế kỉ 19

Căn cứ vào sách cổ ghi chép và những văn vật hiện tồn, dân tộc Pepohoan, (tiếng đài:Pê-po-hoan) ở khu vực bắc bộ Đài Loan (bao gồm dân tộc Ketagalan ở Đài Bắc và dân tộc Kavalan ở Nghi Lan) đều là dân tộc có truyền thống điêu khắc gỗ. Đây là một tấm gỗ điêu khắc tượng người, được đoán đó là dân tộc Pepohoan của khu vực Nghi Lan-tấm vách căn nhà truyền thống của dân tộc Kavalan.Truyền thống nhà của dân tộc Kavalan của khu vực bắc bộ Đài Loan chủ yếu là nhà sàn cao, như vậy tấm điêu khắc ở đây là thuộc vị trí nào trong nhà sàn? Trước mắt vẫn không thể xác định được. Tuy nhiên, kĩ năng và phong cách của bản điêu khắc hình người đứng này đều biểu hiện đặc trưng như sau: giống như căng những tuyến dây nổi nhẹ lên trên tấm khắc ,và những tác phẩm điêu khắc nổi này được khắc bằng tay, đôi chân và đôi tay của hình khắc vang rộng như “hình ếch”,và trang trí khung với hình thức khắc “bổ sung” đầy các hình trên tác phẩm, và đây là những đặc trưng thường gặp của dân tộc Pepohoan miền Bắc. Ngoài ra, điều đáng để chú ý đó là chiếc mũ cao trên đầu , và thân mặc chiếc váy ngắn vắt ngang eo với hình thức nhân hoá, có thể nói rằng đây là một đặc trưng tiêu biểu nhất trong điêu khắc của dân tộc Pepohoan ở bắc bộ. Tóm lại cái hình tượng này đại diện hoặc tượng trưng cho ai? Cho tổ tiên hay thần linh? Vì tư liệu liên quan vẫn không đủ nên trước mắt vẫn khó nhận định được. Tuy nhiên, từ cái hình tượng này đã từng xuất hiện trên vách nhà, trên quan tài trong tang lễ, đồ trang sức trên đầu của phụ nữ trong lễ cưới, công cụ may mặc…v.v tuỳ vào thời gian, những vật này đều đi cùng với đời sống của dân tộc và đóng vai trò quan trọng như: xuất hiện trong hôn lễ, tang lễ, và cũng xuất hiện trong đời sống hoạt động sau: trang trí nhà cửa và công cụ may vá…biểu hiện rất rõ và nhấn mạnh về những đặc trưng đầy ý nghĩa của văn hoá dân tộc Kavalan, ít ra ở đây không giải thích một cách quá đơn giản chỉ là những hình kiểu của trang phục.