Skip to main content

Áo giáp da bò của Dân tộc Tao (Yami)

Áo giáp da bò của Dân tộc Tao (Yami)

Dài 58cm × Ngang 62cm 

Người dân tộc Tao, thành thạo về đời sống đánh bắt vùng biển, có một số người đến từ quần đảo Batan của khu vực bắc bộ tại Phillipin, do là cố hương nên mối quan hệ cũ vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn. Chiếc áo giáp da phòng thân này được làm bởi nguyên miếng da bò vắt nếp nhau, tin truyền rằng vật này xuất hiện là do ngày trước trao đổi với người đảo Batan, còn về hình dáng thì cũng giống như áo giáp sợi trúc đan kết da cá lên mặt áo, loại áo giáp da cá này thường rất thông dụng trong bộ tộc. Chiếc áo giáp da bò này số lượng rất ít,với truyền thống văn hoá quần đảo Batan trong giai đoạn thống trị của Tây Ban Nha đã nhanh chóng biến mất, do đó không dễ gì có được, hơn nữa trước thời kì Nhật Bản thống trị đảo Botel Tobago này không có nuôi bò, vì vậy nơi này chưa phát triển về kĩ thuật chế tạo da bò, nhưng cũng nêu lên một cách rõ rệt về sự dừng lại trong thời kì đầu văn hoá lich sử của dân tộc Tao.