Skip to main content

Hình bản đồ Đài Loan thời Khang Hy

Hình bản đồ Đài Loan thời Khang Hy

Dài 536 cm × ngang 66 cm

1699-1704, thời nhà Thanh

“Hình bản đồ Đài Loan thời Khang Hy” là hình hoạ được tồn trữ sớm nhất về bản đồ toàn vẹn lãnh thổ Đài Loan,đây là bản đồ màu có thể cuốn lại, chiều ngang dài 536 cm, chiều cao 66 cm. Tên cũ là “Đài Loan phiên xã đồ”, có thể nói rằng đây là phiên bản được phúc ấn bản tiếng hoa nhiều lần nhất về bản đồ Đài Loan, cũng là bức hoạ lưu truyền rộng rãi nhất. Có một lối nói truyền rằng nội dung của bản đồ là do thủ nhiệm tuần ngự sử Đài Loan ông Huỳnh Thúc Cảnh mệnh người hoạ nên bức hoạ này cống hiến cho triều đình vào năm Khang Hy 61 (tức năm 1722). Trong suốt thời gian Nhật thống trị, có nhiều người phát hiện nội dung của bức hoạ rất chính xác nhưng thời gian của bức hoạ sớm hơn lúc ông Huỳnh Thúc Cảnh đến Đài Loan.Ví dụ, năm Khang Hy 43 (tức năm 1704) nhà Thanh giao quyền quản lý của huyện Chu-lô-koan (tiếng Đài) từ trong tay Backloun (tiếng Hà Lan), Bák-ka-liu (tiếng Đài),(tức hiện nay là An Định Đài Nam, khu vực Thiện hoá ) chuyển quyền đến Gia Nghĩa. Nhưng trên bức hoạ vị trí của huyện Chu-lô-koan (tiếng Đài) vẫn còn ở chung khu vực Backloun (tiếng Hà Lan), Bák-ka-liu (tiếng Đài). Điều này cho biết rằng bản đồ vẫn còn ở vị trí cũ trong khoảng trước Khang Hy 43 (tức trước năm 1704) thì bức họa đã hoàn tất, ít ra không phải do ông Huỳnh đến Đài Loan năm Khang Hy 61 mới có. Trong những năm gần đây, liên quan đến bức hoạ này cũng tìm được rất nhiều đầu mối chứng nhận điều đó, và các giới nghiên cứu cũng đều đồng nhất rằng thời kì bức hoạ nguyên bản này đã được định vào thời nhà Thanh khoảng năm Khang Hy 38 đến 43 (tức năm 1699-1704).

Bức hoạ được hoạ bởi kĩ năng hoạ sơn thuỷ truyền thống của Trung Quốc, nội dung được hoạ với bút hoạ rất thực miêu hoạ lên sự chuyển đổi giữa thế kỉ 17 và 18, địa hình sông núi phía tây Đài Loan từ Bắc vào Nam, cục bộ quân sự hành chánh, các quang cảnh đường xá và đời sống thành thị nông thôn, có thể nói rằng bức hoạ đã phản ứng lên đời sống văn hoá xã hội Đài Loan, cùng lúc cũng là hình ảnh thu nhỏ giúp triều đình nhà Thanh nhận thức sơ lược về địa lí, bản đồ, quân đội, phong tục…v.v những đặc điểm của Đài Loan. Toàn bức hoạ bút pháp rất tỉ mỉ, hoạ màu tinh tế và được chứng nhận rằng bản đồ Đài Loan cổ đẹp nhất, đồng thời cũng được công nhận đây là “bảo bối trấn viện” của viện bảo tàng quốc lập Đài Loan.