Skip to main content

Chiếc áo thắng lợi của người nam dân tộc Tayal

Chiếc áo thắng lợi của người nam dân tộc Tayal

Dài 38cm × ngang 38cm

Cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20

Dân tộc Tayal gọi áo ngắn không tay là rattan, chiếc “áo thắng lợi” này dành để chúc mừng cho những dũng sĩ thắng trận trở về, hình dáng chiếc áo rất đặc biệt. Thông thường chiếc áo đó là do người dân nhận được tin giết giặc thành công, khi dũng sĩ thắng trận trở về thì thành viên trong gia tộc sẽ chuẩn bị chiếc áo này khoác lên cho dũng sĩ, và tiếp nhận lời chúc của các thành viên trong gia đình và ngoài gia tộc, nên đây cũng là một ý nghĩa đặc trưng đại diện cho địa vị xã hội. Hình dáng căn bản của chiếc áo là không tay, không cổ, ngực đối hình nhau nhưng có nút áo, màu chủ yếu là màu đỏ, với cái nếp kẹp màu trắng, đen đơn giản phối với nếp xếp tuyến dài, viền áo, viền ngực, viền trang trí trước mặt áo với nút hút màu trắng, nếu trên áo dũng sĩ có gắn kết vỏ ốc màu trắng hình tròn là càng tôn quý hơn,vì đây chỉ dành cho người dũng sĩ thắng trận nhiều lần, hoặc trưởng lão, hay tộc trưởng mới được khoác chiếc áo đó. Ngoài ra, chỉ có trên áo ngắn được kết chùm tóc của kẻ địch dọc lên theo hình đuôi mặt sau lưng áo, cũng là sự tượng trưng cho võ sĩ dũng mãnh.