Skip to main content

Ngà voi hóa thạch

Ngà voi hóa thạch

Ngà voi hóa thạch lớn thời tiền sử Đài Loan

Hóa thạch của loài động vật lớn thuộc giai đoạn Kỷ thứ Tư - Thế Canh Tân được phát hiện có thể chia làm 2 nhóm: nhóm động vật Tả Trấn và nhóm động vật Bành Hồ lần lượt được phát hiện ở suối Thái Liêu, huyện Đài Nam và thủy đạo ở Bành Hồ. Trong hai nhóm này cũng có hóa thạch voi cổ, như Voi ngà kiếm, Voi Ma mút vv…, ở Bành Hồ thì có hóa thạch voi ngà mấu. Những hóa thạch này bao gồm xương đầu, xương hàm, ngà voi (răng voi), răng hàm, cột sống, xương hông, xương đùi vv…Trong đó, số hóa thạch ngà voi chiếm nhiều nhất, sau đó là xương tứ chi, xương cột sống. Mẫu vật hoàn chỉnh của hóa thạch ngà voi và nướu răng là khá nhiều, đôi khi cũng có thể phát hiện mảnh vỡ của ngà voi với số lượng tương đối khả quan.