Skip to main content

Cua Nhện Nhật Bản

Cua Nhện Nhật Bản

Macrocheira kaempferi
Japanese Spider Crab

Cua (Japanese Spider Crab ) là loại cua to nhất trên thế giới , cũng là loại động vật chân đốt có thể hình to nhất , hiện tại có kỷ lục to nhất đạt tới 4.2 m, trọng lượng khoảng 20kg , tập trung chủ yếu ven biển Nhật Bản, cũng được phát hiện ở dọc biển góc đông bắc  của Đài Loan , loại này sinh tồn ở nơi mức nước sâu 400m .  Ngoại hình gần giống với cua (King crap) , nhưng thực chất chúng khác biệt về chủng lọai . 

Cua (Japanese Spider Crab ) là loại sinh vật sinh tồn theo quần thể , và giống cua này được so sánh bởi “thể lực của càng cua thô và khỏe”, nếu thể lực càng tốt thì có quyền đứng trên hòn đá cao để nghỉ ngơi , còn loài yếu hơn nếu đứng cao hơn chúng sẽ bị hai càng của chúng" đạp "ngã. Đối với những loại cua thường chỉ sinh tồn được 3 năm, nhưng loại cua (Japanese Spider Crab) này có sức sống đến 100 năm trở nên .